Bild på pennor

Foto: Martin Arvebro

En bra skola för alla

Vi socialdemokrater menar att kunskap är makt och måste delas av alla. Därför vill vi ha en skola med hög kvalitet som stödjer och tar ansvar för alla elever. Skolan ska ge eleverna det stöd de behöver utifrån sina förutsättningar, för att få kunskap, färdigheter och möjligheten att förverkliga sina drömmar.

Det viktigaste i skolan är mötet mellan elever och lärare. Vi vill se till så att det blir mindre barngrupper i förskolan och minskade klasser i grundskolan och att öka antalet lärare. Lärarna har fått mängder av uppgifter som stjäl tid från själva undervisningen. För att stärka undervisningen vill vi minska lärarnas administrativa uppgifter. Administrationen måste minska och lärarassistenter och annan personal som kan avlasta lärarna från sysslor de inte själva måste göra behöver anställas. Arbetsmiljön för personalen i skolan behöver förbättras. Därför vill vi också att all personal i förskola, förskoleklass och fritids erbjuds arbetskläder för utomhusarbete.

Idag använder flera skolor sig av utdaterade skolböcker och andra skolor tvingas hänvisa sina elever till kopierade sidor på en skolportal på internet. Det är inte något som vare sig elever eller lärare ska behöva acceptera. Därför vill vi genomföra en stor läromedelssatsning på skolorna i kommunen. En bra skola är en bra start i livet.

Vi vill:
1. Anställa fler lärare och skapa mindre barngrupper i förskolan och mindre klasser i grundskolan.
2. Skapa inbjudande, gröna, hållbara och tillgängliga utemiljöer.
3. Genomföra en omfattande satsning på läromedel.
4. Ökade resurser till elever i behov av särskilt stöd.
5. Väsentligen minska lärarnas administrativa börda.