Bild på ett barn som håller i en skylt där det står "our planet our future"

Foto: Karolina Grabowska

En grön ny giv

Lund är en av landets ledande miljö- och klimatkommuner. Vi socialdemokrater vill ytterligare snabba på arbetet med att minska människans negativa påverkan på klimatet och göra Lund till en internationell förebild.

Då krävs det en bred palett av åtgärder. Vi måste bli bättre på energieffektivt byggande, på gröna upphandlingar och övergå till fossilfira energilösningar. I Lunds kommun ska det vara enkelt att vara klimatsmart. Alla ska kunna bidra i den hållbara omställningen. Vi vet också att rekreation, friluftsliv och naturupplevelser är viktigt för hälsan. Därför måste vi utveckla våra grön- och naturområden och göra det enklare att besöka dem. De gröna inslagen i stadsbilden är viktiga inte bara för livskvaliteten utan också för att möta och ta hand om de klimatutmaningar vi står inför. Därför är detta viktiga delar att både bevara och nyanlägga när staden växer.

Det är också viktigt att vårt resande sker mer hållbart. Därför vill vi till exempel att stadsbussarna i Lund ska bestå av 100 % elbussar. Därför vill vi också att den beslutade breddningen av E22:an genom Lund omprövas..

Vi vill:
1. Att Lunds kommun ska nå klimatneutralitet och nettonollutsläpp senast 2030.
2. Utveckla natur- och grönområdena i hela kommunen och säkra den biologiska mångfalden.
3. Förbättra luftkvaliteten vid skolor och förskolor och stärk kommunens vattenvård.
4. Att stadsbussarna i Lund ska vara 100 % elbussar.
5. Ompröva breddningen av E22.