Ett hållbart arbetsliv

Utan personalen har vi ingen fungerande välfärd. Lunds kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som möjliggör ett hållbart arbetsliv för alla anställda, med god arbetsmiljö och goda arbetsvillkor. Det handlar bland annat om trygga anställningar, stärkt medarbetarinflytande och att garantera allas rätt till kompetensutveckling.

För att på riktigt vara en god arbetsgivare är det hög tid att se till att lönerna mellan män och kvinnor blir jämställda. Vi måste röra oss bort från anställningsformer som skapar stress och otrygghet, därför vill vi att allmän visstid som anställningsform inte används i Lunds kommun.

För att skapa ett hälsosammare arbetsliv krävs att vi tänker nytt när det gäller hur vi fördelar arbetskraften. För att fler ska orka arbeta ett helt arbetsliv vill vi införa 80-90-100-modellen, där äldre och mer långvariga medarbetare som vill kan erbjudas 80 procent arbetstid, 90 procent av lönen och 100 procent av pensionen.

Vi vill:
1. Ge möjlighet till kompetensutveckling och livslångt lärande för alla medarbetare.
2. Att lönerna mellan kvinnor och män ska vara jämställda.
3. Att allmän visstid som anställningsform inte används i Lunds kommun.
4. Införa 80-90-100-modellen, där äldre och mer långvariga medarbetare kan erbjudas 80 procent arbetstid, 90 procent av lönen och 100 procent av pensionen.
5. Stärka medarbetarinflytandet och införa tillitsbaserad styrning i hela Lunds kommun.

En bild på en orange kaffekopp där det står Lunds kommun

Foto: Lina Olsson