Bild på byggkran mot blå himmel

Foto: Pixabay

Fler och bättre bostäder

I Lunds kommun ska du kunna bo i alla skeende av livet. Här ska du kunna flytta hemifrån, bilda familj och bo när du blir gammal. Trots högt bostadsbyggande är detta inte en realitet idag, därför krävs fortsatta satsningar på bostadsbyggande.

Det krävs att det byggs bostäder i hela kommunen och att det byggs bostäder som vanligt folk har råd att bo i. Därför vill vi se till att det byggs bostäder av alla upplåtelseformer och storlekar. Vi vill pröva nya innovativa lösningar som möjliggör fler billiga bostäder utan att det tummas på kvaliteten.

Vi vill fortsätta stärka Lund som grönt föredöme och därför vill vi satsa på hållbara boendemiljöer i kombinationer med energieffektiva och klimatsmarta bostäder. Fler ska kunna leva hållbart. Och fler ska kunna vara med och påverka utvecklingen.

Vi vill:
1. Bygga minst 5 000 nya bostäder inom fyra år, varav 1600 av LKF.
2. Att fler bostäder med lägre boendekostnader i olika upplåtelseformer och storlekar byggs.
3. Utveckla barn och ungas möjlighet att medverka i utformningen av den fysiska miljön.
4. Förbättra belysningen i bostadsområden och offentliga miljöer för ökad trygghet och säkerhet.
5. Satsa på hållbara boendemiljöer med energieffektiva och klimatsmarta bostäder.