Bild på två unga personer som målar

Foto: Martina Huber

Utbildning genom hela livet

För oss är idén om det livslånga lärandet en viktig utgångspunkt. Det ska aldrig vara för sent att byta riktning eller utbilda sig vidare.

Ungdomar i Lunds kommun måste få möjlighet att gå i kommunens kommunala gymnasieskolor. Därför vill vi omförhandla samverkansavtalet ”Fritt sök” så att alla behöriga elever som bor i kommunen också ska få en plats i kommunens gymnasieskolor.

Den psykiska ohälsan bland unga är ett stort folkhälsoproblem. Symptom som stress, ångest och sömnproblem är allt vanligare bland unga. Vi vill ta krafttag för att tidigt upptäcka och sätta in insatser mot psykisk ohälsa. Alla ska få det stöd de behöver.

Lund ska vara en studentstad i absolut världsklass. Det bör vara av högsta prioritet att inte bara locka nya studenter, utan också se till att våra befintliga studenter kan leva och utvecklas i kommunen. Ingen ska behöva välja bort studier i Lund på grund av bostadsbristen.

Vi vill:
1. Att alla elever från Lunds kommun ska erbjudas plats i kommunens gymnasieskolor.
2. Stärka elevhälsan och arbeta för att minska stress och ohälsa hos eleverna.
3. Att Lund ska erbjuda Sveriges bästa gymnasieutbildningar.
4. Införa kostnadsfri kollektivtrafik i hela Skåne för alla ungdomar i Lunds kommun mellan 16–19 år.
5. Möjliggöra byggandet av 4 000 nya studentbostäder inom tio år.