Gå till innehåll

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden ansvarar för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, SFI och komvux.

My Lilja är ordförande för utbildningsnämnden. I nämnden sitter även:

Julius Wallin, ledamot

Mats Nilsson, ersättare

Ulrika Guldstrand, ersättare

Mattias Collin, ersättare

Katina Rasmussen, ersättare