Gå till innehåll

Veberöd

Veberöds S-förening är föreningen för dig som bor i Veberöd med omnejd. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. Veberöd S-förening är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker lokalt.

Veberöd är en fantastisk del av Lunds kommun. Vi vill utveckla Veberöd så att orten fortsätter vara levande och attraktiv.

Det vill vi göra genom att bland annat skapa mötesplatser för alla åldrar och utveckla centrum. Vi vill också säkerställa tillgång till service och bostäder för människor i livets olika skeden. Området mellan Södra och Norra Järnvägsgatan skulle vara en bra plats för nya bostäder och service och handel. Vi vill ha spårburen trafik längs riksväg 11 och omvandla den gamla banvallen till gång- och cykelväg.

Vi kan göra Veberöd ännu bättre tillsammans.

Har du frågor, synpunkter eller är intresserad av Veberöds S-förening kan du höra av dig till:

Mikael Thunberg , ordförande i Veberöds S-förening, ledamot i Tekniska nämnden och VA Syd. Tel: 0709 47 01 01.

Kenth Andersson, kassör i Veberöds S-förening, ledamot i Kommunfullmäktige och vice ordförande i Servicenämnden. Tel: 0705 62 82 66.