Niklas Blomberg

Niklas är sedan valet 2022 ersättare i kommunfullmäktige och i barn- och skolnämnden. Niklas bor på Norra fäladen.