NYHET

Återinför den fria frukten i Lunds skolor

I ett lundaförslag till barn- och skolnämnden föreslås att Lunds kommuns skolor erbjuder eleverna fri frukt, något som avskaffats av det borgerliga styret under mandatperioden. Socialdemokraterna kommer föreslå att lundaförslaget bifalls.

Under mandatperioden 2014–2018 införde det dåvarande socialdemokratiskt ledda styret att samtliga kommunala skolor ska erbjuda eleverna fri frukt. En reform som den så kallade Lundakvintetten avskaffat till följd av de stora besparingar som genomförts i skolorna sedan 2020. När barn- och skolnämnden sammanträder den 22 mars ska ett lundaförslag om att återinföra fri frukt på de kommunala skolorna behandlas, ett förslag som Socialdemokraterna kommer föreslå barn- och skolnämnden att bifalla.

Det finns stora vinster med att barnen får en frukt menar Socialdemokraterna. Inte minst är det ett viktigt tillskott för att orka med hela skoldagen, särskilt när barnen äter tidig lunch.

– Det finns mycket som talar för att det är bra för barnen och deras inlärning att äta en frukt om dagen. För att erbjuda alla barn samma förutsättningar tycker vi det är rimligt att kommunen står för frukten och att kostnaden inte belastar den enskilde. Precis som förslagsställaren konstaterar i lundaförslaget så ska frukt till barn inte behöva vara en klassfråga, säger Fanny Johansson (S), 2:e vice ordförande i barn- och skolnämnden.