Genarp

Genarps S-förening är föreningen för dig som bor i Genarp med omnejd. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. Genarps S-förening är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker lokalt.

Genarp är en fantastisk plats att leva och bo. Med naturen runt hörnet och bra förutsättningar för att idrotta och motionera. Men vi socialdemokrater vet att vårt Genarp kan bättre.

Med utgångspunkten från den rika historien och det omgivande natur- och kulturlandskapet vill vi fortsätta utveckla Genarp till en socialt hållbar kommundel. Med olika boendeformer, en stark välfärd och fler kultur- och mötesplatser.

Vi kan göra Genarp ännu bättre tillsammans.

Kontakta oss:

Har du frågor eller synpunkter? Välkommen att höra av dig till någon i vår styrelse:

Ronny Hansson, ordförande, 070 – 848 22 58, rhansson57@gmail.com

Inger Ponsler, vice ordförande och studieorganisatör, 070 – 346 07 94, inger_kasper@hotmail.com