Elin Engdahl

Elin Engdahl kommer ursprungligen från Alvesta men bor numera i Torna Hällestad. Under mandatperioden 2018 – 2022 har Elin varit riksdagsledamot och suttit i riksdagens trafikutskott.

Elin var mellan 2014 och 2018 kommunalråd i Lunds kommun med ansvar för bland annat skol-, arbetsgivar- och omsorgsfrågor.

Sedan 2022 sitter Elin i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen. Hon är ordförande för kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott samt vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden. Till vardags arbetar hon som ombudsman för Socialdemokraterna i Skåne.