Tro och solidaritet

Socialdemokrater för tro och solidaritet samlar socialdemokrater som vill förena sin religiösa övertygelse och tro med sitt politiska engagemang. Vi är en integrerad del av arbetarrörelsen och det socialdemokratiska arbetarepartiet, men också rotade i gränsöverskridande ekumenisk rörelse.

Ordförande i föreningen är Monica Molin, som nås via e-post: monicalaila.molin@gmail.com

Kristna, muslimer, judar och andra religioner är en självklar del av dagens mångreligiösa Sverige. Därför är Socialdemokrater för tro och solidaritet idag ett förbund för alla som delar vår ideologi. Du måste inte ha en tro för att vara medlem hos oss. Men vår politik inspireras av tron på att alla människor är en del av Guds skapelse. Socialdemokrater för Tro och Solidaritet Länk till annan webbplats. är en sidoorganisation till Socialdemokraterna.