Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden ansvarar för byggfrågor, till exempel bygglov och rivningslov. Nämnden tar även fram detaljplaner, områdesbestämmelser och Lunds översiktsplan med fördjupningar.

Björn Abelson är ordförande i byggnadsnämnden. I nämnden sitter även:

Henrietta Berner, ledamot

Assar Wixe, ersättare

Haris Hadzovic, ersättare

Anja Kresojevic, ersättare