Söder

Söders S-förening är föreningen för dig som bor i södra Lund - på Klostergården, Järnåkra, Nilstorp eller Planetstaden. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. Söders S-förening är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker som är viktiga i södra delarna av Lunds stad.

Med sina parker, grönområden och ett brett bostads- och idrottsutbud har södra Lund något för alla. Men vårt Söder kan bli bättre.

Alla skolor i kommunen, men särskilt Klostergårdsskolan, har fått lägre lärarbemanning trots fler elever under innevarande valperiod. Vår första förändring vid maktskifte blir därför att öka lärartätheten. Idrottsstråket Arenan-Källbybadet ska förstärkas genom upprustning av Källbybadet och fler idrottsanläggningar. Klostergårdens centrum ska utvecklas så att mer service, handel och bostäder får plats.

Kontakta oss:

Stig Svensson, ordförande: stigrolandsvensson3@gmail.com

Föreningen träffas cirka 6-7 gånger per år på våra medlemsmöten som hålls växelvis på Klostergården och Järnåkra.