Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen kan liknas vid kommunens regering och utses av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen i Lund består av 13 ledamöter och 13 ersättare. Anders Almgren är ordförande i kommunstyrelsen.

I kommunstyrelsen sitter även:

Lina Olsson, ledamot

Lina är även ledamot i kommunstyrelsens arbetsutskott samt ordförande i kommunstyrelsens arbetsgivarutskott

Björn Abelson, ledamot

Björn är även ledamot i kommunstyrelsens upphandlingsutskott

Elin Engdahl, ersättare

Elin är även ordförande för kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott

Jörgen Nilsson, ersättare

Jörgen är även ordförande för kommunstyrelsens upphandlingsutskott.

My Lilja, ersättare

My är även ledamot i kommunstyrelsens miljö- och hälsoutskott.