Väster

Exempelbild

Västers S-förening är föreningen för dig som bor på väster och Gunnesbo. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. Västers S-förening är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker som är viktiga i västra delarna av Lunds stad.

Västra Lund är en fantastisk del av staden. Med parker, grönområden och bra rekreations- och idrottsinfrastruktur. Under de senaste fyra åren har vi socialdemokrater varit med och arbetat hårt för att utveckla Väster. Resultatet ser vi bland annat i att Folkparken fylls med kulturliv, att Höjeådalens naturreservat invigts och att Fågelvallen utvecklats. Men vi socialdemokrater vill mer. Vårt Väster kan bli ännu bättre.

Därför vill vi fortsätta satsa på idrottsanläggningar på Väster. Vi vill bland annat anlägga en stor temalekplats och en ny hundrastgård. Vi vill också skapa fler trygga mötesplatser både för seniorer och unga.

Vi kan göra Väster, Nöbbelöv och Gunnesbo ännu bättre tillsammans.

 

Kontakta oss:

Ann-Margreth Olsson, ordförande: a@amove.se