Servicenämnden

Servicenämndens uppgift är att tillgodose kommunens behov av prisvärda och kvalitativa tjänster och lokaler.

Kenth Andersson är vice ordförande i servicenämnden. I nämnden sitter även:

Kristina Ekelund, ledamot

Lars Westerberg, ledamot

Cecilia Winge, ersättare

Tommy Nilsson, ersättare

Mathias Thurén, ersättare

Cornelia Björklund, ersättare