Vår politik

Exempelbild

10 punkter för ett bättre Lund:

  1. Inför en garanti så att välfärden och annan kommunal service håller samma höga kvalitet i hela kommunen.
  2. Anställ fler lärare och skapa mindre barngrupper och skolklasser.
  3. Alla elever från Lunds kommun ska erbjudas plats i Lunds gymnasieskolor.
  4. Anställ fler i äldreomsorgen och förbättra arbetsmiljön.
  5. Inför fri buss för 70 plus och öppna fler mötesplatser för seniorer.
  6. Rusta upp och bygg nya idrotts- och kulturanläggningar i hela kommunen.
  7. Bygg bort bostadsbristen genom att fortsätta bygga 1 200 nya bostäder varje år.
  8. Fler ska in i arbetslivet och alla ungdomar ska erbjudas sommarjobb.
  9. Lunds kommun ska nå klimatneutralitet och nettonollutsläpp senast 2030.
  10. Öka tryggheten och stärk det förebyggande arbetet.

Publicerad