Södra Sandby

Exempelbild

Södra Sandby S-förening är föreningen för dig som bor i Sandby med omnejd. Föreningen är engagerad i frågor som rör lokalområdet. Södra Sandby S-förening är en perfekt plats för att diskutera, lyfta och förändra saker lokalt.

Södra Sandby och Revinge är orter med stor potential och med cykelavstånd till attraktiva arbetsplatser i Lund. Södra Sandbys väl utbyggda kommersiella och offentliga service är samlad och tillgänglig också för kommande utbyggnadsområden på gångavstånd från centrum. Fler lundabor måste ges möjlighet att bygga och bo här.

Vi kan göra Södra Sandby och Revinge bättre tillsammans.

Här (länk) Pdf, 167.4 kB. kan du läsa vårt lokala politiska handlingsprogram.

Här (länk) Word, 4.3 MB. kan du läsa Södra Sandby s-förenings remissvar på översiktsplanen för Lunds kommun.

Kontakta oss:

Kolla gärna in Södra Sandby S-förenings Facebooksida Länk till annan webbplats..

Ordförande för föreningen är Per Olsson Länk till annan webbplats.. Kontaktuppgifter: 070-514 31 69, perolsson224@gmail.com

Södra Sandby socialdemokratiska förening har två arbetsgrupper:

På årsmötet 2020 beslutade att tillsätta en ny arbetsgrupp med Jonas Härle och Tony Forsberg för utvecklingen av Revinge tätort.

Sedan tidigare finns det en arbetsgrupp bestående av Jörgen Nilsson och Roger Niklewski som arbetar med trafikfrågorna i Södra Sandby.