Vård och omsorgsnämnden

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för vård- och omsorgsinsatser enligt socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Två målgrupper står i fokus för verksamheten: äldre personer och personer med funktionsnedsättning.

Elin Engdahl är vice ordförande i vård- och omsorgsnämnden. I nämnden sitter även:

Mai Almén, ledamot

Andreas Brodin, ledamot

Gunnar Sundström, ersättare

David Sandström, ersättare