Visit Lund AB

Bolagets uppdrag är att värva, utveckla och genomföra publika evenemang, värva möten och kongresser till Lund. Visit Lund ska också tillhandahålla behovspassat värdskap och koordinera samverkan mellan anläggningar i kommunen.

I styrelsen för Visit Lund AB sitter:

Sebastian Jaktling, ledamot

Lina Olsson, ersättare