Mattias Olsson

Mattias vikarierar under Anna-Lena Hogeruds föräldraledighet som regionråd.

Mattias Olsson är Annehemsbon som tidigare varit kanslichef för Socialdemokraterna i Region Skåne.

Sedan valet 2018 sitter Mattias i regionfullmäktige. Mattias är en av ledamöterna i regionstyrelsen och ersättare i regionstyrelsens arbetsutskott.