Internationella S-föreningen

Internationella S-föreningen samlar medlemmar som är intresserade av internationella och kommunala frågor som är viktiga för alla lundabor från andra länder.

Ordförande för Internationella S-föreningen är Laurent Lawson. Kontakta honom om du är intresserad av att bli medlem i föreningen.

Kontakta oss:

Laurent Lawson, ordförande: lawsonlaurent@hotmail.com