Bild på flicka som spelar gitarr

Foto: Vlada Karpovich

Allas rätt till en aktiv fritid

Vi vill att alla ska ha möjlighet till en aktiv och meningsfull fritid. Alla människors rätt att uttrycka sig genom kultur är en grundsten i ett levande demokratiskt samhälle. Kultur och idrott ger möjligheter att mötas, förstå sociala skillnader och motarbeta ojämlikhet. Därför vill vi ge fler möjlighet att delta i och Lunds rika kultur-, idrotts- och fritidsliv.

Barn och ungas möjligheter ska inte begränsas av deras familjers ekonomi eller var i kommunen de bor. Tillgängligheten måste öka. Därför måste avgifterna på den kommunala kulturskolan sänkas och verksamheten behöver byggas ut så att den finns i hela kommunen. Föreningarnas förutsättningar att bedriva sin verksamhet behöver stärkas, med bättre ekonomiska förutsättningar men också med bra tillgången till anläggningar och lokaler som möter de faktiska behoven.

Förutsättningarna för idrott och aktiviteter behöver stärkas i hela kommunen. Det handlar bland annat om att förverkliga utvecklingen av arenaområdet, om att bygga en ny simhall i Dalby och att bygga ett nytt idrotts- och fritidscenter i Södra Sandby. Vi behöver fler motionsspår, utegym och allaktivitetsytor. Men också nya mötesplatser, både för unga och vuxna. Det gäller inte minst nya lekplatser, fritidsgårdar och ett Seniorernas hus.

Vi vill:
1. Sänka avgifterna och skapa fler platser i hela kommunen i kulturskolan.
2. Anlägga fler motionsspår, utegym och platser för spontanidrott.
3. Öppna nya fritidsgårdar i fler stadsdelar, säkerställa generösa öppettider och utveckla den öppna verksamheten för barn och unga.
4. Rusta upp och utveckla friluftsbaden.
5. Bygga en temalekplats i varje stads- och kommundel.