Bild på man som sitter vid en planka med en bygghjälm på sig

Foto: Martina Huber

Framtidens jobb

Ett eget arbete stärker allas frihet, samtidigt som det skapar förutsättningar för en bra välfärd. Därför är framtidens jobb en huvudfråga för oss socialdemokrater. Fler företag behöver växa, skapas och etableras i Lunds kommun. Vårt mål är ett blomstrande näringsliv i hela kommunen.

Lund ska vara ett levande centrum för ny teknik, innovationer och avancerad produktion. Med ESS och Max IV har Lund möjligheten att bli världsledande inom materialutveckling. Kopplingen mellan näringslivet och universitet gör Lund unikt. Här kan vi lägga grunden för ett näringsliv som bygger jämställdhet och mångfald samtidigt som vi tar på oss ledartröjan i den globala gröna omställningen.

Vi vill stärka besöksnäringen och tror på Lund som en plats för arrangemang, möten och konferenser. Vi vill genomföra en satsning med fokus på historieturism, naturturism samt inriktning på forskning och vetenskap. Detta skapar fler jobb samtidigt som Lunds kommun blir en mer attraktiv besöksdestination.

Vi vill:
1. Stärka Lund som centrum för innovativa företag.
2. Skapa bättre förutsättningar för företagande i hela kommunen.
3. Satsa på besöksnäringen, evenemang och turism i hela kommunen.
4. Att Lund ska bli ett världsledande centrum för utveckling av nya material
5. Stärka Lunds kommun som plats för modern och kunskapsintensiv tillverkningsindustri.