Kraftringen

Kraftringen är ett energibolag, som ägs av de fyra skånska kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma. Kraftringen levererar energi, tjänster med energianknytning samt el- och kommunikationsnättjänster i Lund och Lomma med omnejd. Energislagen är fjärrvärme, naturgas och fjärrkyla.

Kenneth M Persson är gruppledare för S i Kraftringens styrelse. I styrelsen sitter även:

Fanny Johansson, ledamot

Mats Bohgard, ersättare