Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden utövar tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet. Lunds kommun delar överförmyndarnämnd med Eslövs kommun.

Ordförande i överförmyndarnämnden är Monica Molin.