Tekniska nämnden

Tekniska nämndens ansvarsområden är främst inriktade på: väghållning med trafiksäkerhet, kollektivtrafik inklusive färdtjänst, park-, natur- och skogsområden, exploatering av bostads- och företagsområde samt förvaltning av kommunens markreserv

Lena Fällström är vice ordförande i tekniska nämnden. I nämnden sitter även:

Mikael Thunberg, ledamot

Roksana Pervin, ledamot

Per Wickenberg, ersättare

Ulrika Matz, ersättare

Erik Bertacchi, ersättare