Anna-Lena Hogerud

Anna-Lena Hogerud är regionråd och 2:e vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon är även ersättare i kommunfullmäktige i Lund.