Bild på en man som sträcker ut en hand till en kvinna

Foto: Andres Ayrton

Solidaritet för ökad trygghet

En stark välfärd och en aktiv politik för fler jobb är vårt bästa verktyg för ökad trygghet och jämlikhet. Ingen ska behöva känna sig otrygg. Kameraövervakning och ordningsvakter kan stärka tryggheten, men det är det förebyggande arbetet som är grunden. Allas rätt till sysselsättning är centralt för att skapa trygghet i kommunen. Därför vill vi stärka insatserna för att få fler i arbete och införa feriepraktik för alla ungdomar. Det är ett första steg in i arbetslivet som ger viktiga erfarenheter inför framtiden.

Det yttersta uttrycket för det ojämställda samhället är mäns våld mot kvinnor. Det ska råda nolltolerans mot alla former av våld och vi behöver därför förstärka arbetet mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi vill öka stödet till de ideella krafterna som kvinno- och tjejjourerna som är en otroligt viktig resurs.

Alla barn och unga har rätt till trygga uppväxtvillkor. Knappa ekonomiska förutsättningar drabbar inte bara vuxna utan berör ännu mer barn och unga. Vi vill bekämpa barnfattigdomen genom ett förbättrat stöd när det gäller familjens situation som helhet. Vi vill införa en fritidsgaranti för barn i familjer som är beroende av försörjningsstöd för att säkerställa alla barns tillgång till fritidsaktiviteter.

Vi vill:
1. Utöka det förebyggande trygghetsarbetet och förbättra de tidiga insatserna.
2. Stärka arbetet mot mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.
3. Införa en fritidsgaranti som säkerställer alla barns möjlighet att delta i fritids- och idrottsaktiviteter.
4. Förstärkta insatser för att förebygga och bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.
5. Ge alla ungdomar i kommunen möjlighet till sommarjobb.