Per Wickenberg

Per är sedan 2023 ersättare i kommunfullmäktige. Han är även ersättare i tekniska nämnden. Per är professor emeritus vid Rättssociologiska institutionen på Lunds universitet och aktiv i S-föreningen på Norra fäladen sedan 1979.