Styrelsen

Styrelsen består av 13 ledamöter. Ledamöter väljs på två år på årsmötet. Styrelsen består av:

Verkställande utskott (VU)
Jörgen Nilsson, ordförande

My Lilja, vice ordförande och ordförande för Informationsutskottet

Tommy Nilsson, kassör

Monica Molin, expeditionsansvarig

Assar Wixe, sekreterare

Övriga i styrelsen
Preben Widerberg, facklig ledare

Ann-Margreth Olsson, ordförande för Pensionärsutskottet

Roger Niklewski, ordförande för Studie- och idépolitiska utskottet

Elin Engdahl

Lena Fällström

Mikael Thunberg

Tina Bjerström

Mattias Olsson

Adjungerade i styrelsen

Anders Almgren (kommunalråd)

Anna-Lena Hogerud (regionråd)

Morgan Johansson (riksdagen/regeringen)

Sebastian Jaktling (politisk sekreterare)

Lina Olsson, (ombudsman)

Björn Abelson, (ombudsman)

Publicerad