Lena Fällström

Lena Fällström är vice ordförande i Tekniska nämnden. Till vardags arbetar hon inom sjukvården i Malmö och bor på Norra Fäladen.