Habostyrelsen

Habostyrelsens uppdrag är att på Habo Gård planera, utveckla och tillhandahålla lokaler och anläggningar för kommunens egna verksamheter men även för lundabaserade organisationer som har verksamhet för seniorer och personer med funktionsnedsättning.

Ann-Margreth Olsson är vice ordförande i Habostyrelsen. I styrelsen sitter även:

Fredrik Persson, ledamot

Carina Sacher, ersättare