LKP AB

LKP har i uppdrag att upplåta parkering på ett hållbart sätt. Det medför att miljö- och klimatfrågor är prioriterade. Strategiskt placerade parkeringshus ska utvecklas till Mobilitetshus med samlade lösningar för hållbar kommunikation och därmed bidra till en hållbar utveckling av Lund.

Per-Olof Järvegren är gruppledare för Socialdemokraterna i LKP AB.

I styrelsen sitter även Linda Kraft.