Miljönämnden

Miljönämnden ska enligt lagstiftningen följa utvecklingen av miljö- och hälsoskyddsfrågorna i kommunen samt främja en för individen god hälsa och optimal miljö med tyngdpunkt på fysiska miljöfaktorer.

Eleni Rezaii Liakou är ordförande i miljönämnden. I nämnden sitter även:

Peter Volden, ledamot

Eva Ohlsson, ersättare

Ivan Kruzela, ersättare

Katerina Katsanikou, ersättare

Gottfrid Axelsson, ersättare