NYHET

Fem miljoner i ett konjukturstöd till idrotten

Exempelbild

Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna föreslår ett särskilt konjunkturstöd till idrotten om sammanlagt fem miljoner kronor. Stödet är tänkt att fördelas till elitidrotten men också möjliggöra ytterligare stöd till föreningar som idag får lokalkompensationsbidrag.

Förenings- och idrottslivet har knappt hunnit återhämta sig från pandemins effekter när nästa kris slog till. Föreningslivet har tydligt signalerat om ett tufft ekonomiskt läge vilket i slutändan kan påverka möjligheterna för barn och unga att delta i idrotts- och föreningsaktiviteter.

De höga el- och driftskostnader för föreningar som driver egna anläggningar samt de som har seniorverksamheter på högsta senior skapar en svår ekonomisk situation. Konjunkturen slår hårt mot idrotten.

För att möta dessa behov föreslår nu Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna ett stöd om fem miljoner kronor. Ett stöd som är tänkt för att stödja elitidrotten, men också ett stöd till de föreningar som idag får lokalkompensationsbidrag.

– Vi har en stark idrottsrörelse i Lunds kommun som vi behöver skapa bra förutsättningar för. Därför gör vi nu en särskild satsning för att ge idrottsföreningarna möjlighet att klara av de ekonomiska utmaningar som de nu står inför, säger Anders Almgren Länk till annan webbplats. (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Lunds kommun har varit duktig på att fånga upp breddidrotten och ungdomsverksamheterna. Elitverksamheten är också viktig för Lunds identitet och för att skapa idrottsförebilder för barn och unga. Med det tillfälliga stödet kan lågkonjunkturen och energikrisens effekter dämpas för både bredd- och spetsidrotten i kommunen., säger Rasmus Törnblom (M), kommunstyrelsens vice ordförande.

– Främjandet av folkhälsan ska inte hållas tillbaka på grund av tillfälliga ekonomiska förhållanden. En stark och välfungerande idrottsrörelse är en förutsättning för en välmående befolkning, säger Hedvig Åkesson (KD), kommunalråd.

Förslaget kommer behandlas på kommunstyrelsen 15 mars och sedan i kultur- och fritidsnämnden den 23 mars. De fem miljonerna finansieras genom kommunstyrelsens reserverade medel med anledning av lågkonjunkturen.