NYHET

Socialdemokrater från Lund tar plats i SKR

Exempelbild

Den 21 mars hölls Sverige kommuner och regioner (SKR) sin valkongress. Tre socialdemokrater från Lund tar återigen plats i SKR:s delegationer och beredningar.

Valet 2022 har lett till maktskifte i SKR. SKR kommer att ledas av en koalition bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet. Den 21 mars genomfördes SKR:s valkongress där tre socialdemokrater från Lunds kommun tar plats i SKR:s delegationer och beredningar.

Anna-Lena Hogerud, regionråd och tidigare ordförande för Socialdemokraterna i Lund, valdes till ordförande för sjukvårdsdelegationen. Sjukvårdsdelegationen hanterar övergripande hälso- och sjukvårdsfrågor inklusive läkemedelsfrågor, högspecialiserad vård samt tandvårdsfrågor och har viss delegerad beslutsrätt från styrelsen.

Mattias Olsson, ordförande i barn- och skolnämnden och ledamot i regionstyrelsen, valdes till ledamot i beredningen för digitalisering. Beredningen hanterar strategiska frågor om grundläggande gemensamma förutsätt­ning­ar för digital utveckling, exempelvis fråge­ställ­ningar kopplat till effektivisering genom digitalisering, automation och artificiell intelligens (AI), inno­vations- och förändringsledning, data som strategisk resurs, säker informationshantering och nationell digital infrastruktur.

Anders Almgren, ordförande i kommunstyrelsen, valdes till ersättare i beredningen för samhällsbyggnad. Beredningen för samhällsbyggnad bereder frågor om hållbar utveckling. I uppdraget ingår klimat och energi, planering och byggande, miljö och hälsa, bostadsförsörjning, kommunal infrastruktur, kommunalteknik, trygghet och säkerhet, fastigheter och lokalförsörjning.