Kyrkopolitisk kväll

Tid: måndagen den 11 september 18.00-21.00
Plats: Socialdemokraternas expedition, Västra stationstorget 11, Lund

Vi diskuterar kommande förändringar inom Lunds pastorat inom Svenska kyrkan i Lund. Monica Molin som är vår gruppledare inom Lunds pastorat kommer att berätta om de förslag som är ute på remiss.

Beslut ska fattas under hösten i Lunds pastorat som innebär förändringar av kyrkans lokaler samt personal. Frågeställningen som ska diskuteras under kvällen är hur vi kan utveckla kyrkans verksamhet trots anpassningar som behövs avseende lokaler och anställda utifrån den remiss som föreligger nu, utan att kompromissa med den socialdemokratiska idén om en öppen folkkyrka för alla. Här behöver vi alla hjälpas åt! Remissen kan skickas på begäran via expeditionen om man vill läsa in sig i förväg. Du som är kyrkopolitiker inom Lunds pastorat uppmanas delta.

Alla medlemmar är varmt välkomna till en intressant kväll!

Ikon kalender

-

Ikon kartnål