Internationellt språkcafé

Vi har trevliga politiska samtal, där vi utifrån kvällens tema för gemensamma diskussioner som efterhand kan övergå till ett samtal om vad som hänt den senaste veckan. Gästen inleder i 30 till 40 minuter, deltagare översätter vid behov. Kvällens gäst är

Elin Engdahl, som är vice ordförande i Vård och omsorgsnämnden i Lund, som ansvarar för äldreomsorgen. Elin är också vice ordförande i Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund och har tidigare suttit i riksdagen.

I Lund bygger vi ut äldreomsorgen så att alla äldre som behöver ska kunna få plats på äldreboende, de kommande åren så kommer vi att behöva utöka med fyra nya äldreboenden i Lund. Viktigt för en trygg äldreomsorg är också att få hemtjänst som gör att äldre kan bo kvar hemma. I Lund vill vi att alla ska kunna åldras tryggt och vi vill minska den ofrivilliga ensamheten som idag är allt för vanlig.

Äldreomsorgen är också en viktig arbetsgivare, utan nya svenskar stannar vår äldreomsorg vi behöver att fler utbildar sig för att arbeta inom äldreomsorgen och vården framöver.

Vi kommer att diskutera: Hur fungerar äldreomsorgen för våra äldre? Hur vill vi att äldreomsorgen ska vara? Hur får man jobb inom äldreomsorgen?

Förbered gärna frågor och synpunkter innan träffen så att vi kan få riktigt bra diskussioner

Öppet för alla intresserade!

Plats: Socialdemokraterna, Västra stationstorget 11, Lund

Arrangörer: Socialdemokraterna i Lund, ABF MittSkåne

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Partilokalen, Västra stationstorget 11