Medlemsmöte

Välkommen på medlemsmöte 22 januari!

Tid: den 22 januari kl. 18.00

Plats: Killebäckskolans matsal. Hällestadsvägen 16, 247 32 Södra Sandby.

På medlemsmötet kommer vi besluta om nomineringar, val av ombud, motioner samt de föreslagna programmen till partidistriktskongressen som äger rum den 20 april i Malmö.

Sista datum att skicka in nomineringar till styrelse, valberedning, revisorer och ombud, samt skicka in motioner till arbetarekommunen var den 31 december.

De två program som ska beslutas om på partidistriktskongressen samt en förteckning över vilka som är valda till uppdrag skickades ut tillsammans med kallelsen.

Ikon kalender

-

Ikon kartnål

Killebäckskolans matsal. Hällestadsvägen 16, 247 32 Södra Sandby.