NYHET

Socialdemokraterna säger nej till ökat vinstuttag från LKF

Moderaterna föreslår att Lunds kommuns vinstuttag från LKF nästan fyrdubblas. Ett förslag som avfärdas från Socialdemokraterna som i stället vill sänka vinstuttaget och ge LKF i uppdrag att bygga ännu fler bostäder.

Moderaterna i Lund har inför valet presenterat en samlad politik som är fientlig mot hyresrätter och en bostadspolitik som ytterligare kommer snedvrida vilka människor som har möjlighet att flytta till och bosätta sig i Lunds kommun. Det menar Socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande Anders Almgren.

– Nationellt har Moderaterna dödat investeringsstödet till hyresrätter och lokalt går de nu till val på färre hyresrätter och flera begränsningar för LKF och andra bostadsbolag. Blir deras förslag verklighet är risken stor att det blir totalstopp för flera viktiga byggprojekt som skulle vara viktiga för utvecklingen, även i orterna i den östra delen av kommunen, säger Anders Almgren Länk till annan webbplats. (S), Socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande.

För att klara av att sänka skatten i Lunds kommun presenterade Moderaterna den 15 augusti att de nära vill fyrdubbla det redan rekordhöga vinstuttaget från Lunds kommuns allmännyttiga bostadsbolag LKF. Ett förslag som Socialdemokraterna reagerar kraftigt mot.

– Att inte bara fortsätta ta ut mångmiljonbelopp från LKF utan nästan fyrdubbla det skulle allvarligt skada bolaget. Det kommer kraftigt minska möjligheten både till att bygga nya hyresrätter och renoveringen av befintliga bostäder, men även leda till högre hyror, säger Tony Johansson Länk till annan webbplats. (S), Socialdemokraternas ordförandekandidat i LKF.

I stället vill Socialdemokraterna förbättra möjligheten för LKF att bygga fler bostäder, inte minst så att det byggs hyresrätter i hela kommunen. Till exempel vill Socialdemokraterna att LKF ska bygga 400 bostäder per år och att LKF får i uppdrag att börja bygga studentbostäder. Socialdemokraterna föreslår också att det ökade vinstuttaget som införts de senaste åren slopas så att förutsättningarna för hyresgästerna och bolaget förbättras.

– LKF är en oerhört viktig aktör för att vi långsiktigt ska kunna bygga bort bostadsbristen men också för att skapa mer jämlika förutsättningar för människor att bo i kommunen. Lund ska inte bara vara en möjlig boendekommun för de som har ekonomiska medel att köpa sin bostad och därför är hyresrätter generellt och allmännyttan i synnerhet ett väldigt viktigt verktyg, säger Anders Almgren (S), Socialdemokraternas kandidat till kommunstyrelsens ordförande.