NYHET

Socialdemokraterna i Lund kräver omedelbar vapenvila i Gaza

Exempelbild

Människor dödas, kvinnor tvingas föda barn med kejsarsnitt utan bedövning och barn skadas och traumatiseras för livet.

Hittills är det uppskattningsvis 25 000 palestinier som dödats, de flesta kvinnor och barn. Dödandet och lidandet i Gaza måste upphöra genast och gisslan måste friges.

Samtidigt har tidöregeringen tills vidare pausat stödet till FN-organisationen UNRWA som har en avgörande roll för att se till att stöd når de mest behövande i Gaza. Det innebär en katastrof i en redan akut situation för människorna i Gaza.

Vi kräver vapenvila och att stödet till UNRWA återupptas.