NYHET

Socialdemokraterna i Lund står bakom IF Metall i konflikten mot Tesla

Exempelbild

Uttalande från Socialdemokraterna i Lunds årsmöte

Socialdemokraterna i Lund står bakom IF Metall i konflikten mot Tesla

Sedan den 27 oktober 2023 har IF Metall tagit ut medlemmar anställda hos Tesla i Sverige i strejk.

Konflikten handlar om att Tesla inte vill teckna kollektivavtal som bland annat skulle innebära försäkringar, omställningsstöd, löner enligt motorbranschavtalet och möjlighet till deltidspension för de anställda.

Men konflikten handlar om mer än Tesla. Den handlar om hela den svenska arbetsmarknaden. Genom att inte ge de anställda den trygghet och de villkor som ett kollektivavtal säkerställer så utmanas den svenska modellen. Tesla försöker konkurrera med sämre villkor vilket äventyrar villkoren för fler än bara Teslas anställda på sikt. IF Metall tar nu en viktig strid för hela den svenska arbetsmarknaden

Vi socialdemokrater kommer alltid att stå upp för den svenska modellen där arbetsgivarna och de fackliga organisationerna gör upp om spelreglerna på arbetsplatserna genom att teckna kollektivavtal. Dessa spelregler gäller för alla inom samma bransch oavsett om man är ett svenskt eller ett utländskt företag. För oss socialdemokrater är det självklart att företag verksamma i Sverige ska ha kollektivavtal.

Vi socialdemokrater i Lund står fullt och fast bakom IF Metalls konflikt mot Tesla. Detta för att bevara den svenska modellen som har fungerat utmärkt sedan överenskommelsen gjordes i Saltsjöbaden december 1938.

Upp till kamp kamrater!